Potomkowie (Drzewo 3)1. Jakób Młochowski (*1750 †1830)
+Salomea Parul (*1771 †1833)
       2. Katarzyna Młochowska (*1795 )
       +Mateusz Wierzbicki (*1794 )
               3. Wawrzeniec Wierzbicki ( )
               +Emilia Bielecka ( )
               3. Franciszek Wierzbicki ( )
               +Joanna Ossińska ( )
       2. Piotr Młochowski (*1800 †1856)
       +Katarzyna Brzumińska (*1802 †1851)
               3. Szymon Młochowski (*1828 )
               3. Józef Młochowski (*1831 )
               3. Józefa Młochowska (*1833 )
               +Kacper Serafin ( †)
               3. Jan Młochowski (*1831 )
               3. Michał Młochowski (*1843 †1847)
               3. Ignacy Młochowski (*1829 †1829)
               3. Antoni Młochowski (*1831 †1831)
               3. Jan Młochowski (*1837 )
               +Dorota Kawicka (*1843 )
       2. Szymon Młochowski (*1805 †1837)
       +Justyna Bartczak (*1812 )
               3. Jan Młochowski (*1837 )
               3. Filip Młochowski (*1833 )
               3. Piotr Młochowski (*1833 )
               3. Piotr Młochowski (*1836 †1837)
               3. Jan Młochowski (*1831 †1832)