Potomkowie (Drzewo 1)1. Paweł Młochowski (*1876 )
+Bronisława Borowska (*1891 †1976)
       2. Lucjan Młochowski (*1910 †1939)
       +Kazimiera Zajda (*1902 †1993)
               3. Stanisław Młochowski (*1937 †2010)
               +Barbara Urbańska (*1937 †2018)
                      4. Jacek ( RODO )
                      +Dorota ( RODO )
                             5. Elżbieta ( RODO )
                             +Michał ( RODO )
                             5. Andrzej ( RODO )
                      4. Marek ( RODO )
                      +Bożena ( RODO )
                             5. Edgar ( RODO )
                             5. Gerard ( RODO )
                             5. Bernard ( RODO )
                             5. Ksymena ( RODO )
                      4. Anna ( RODO )
                      +Erkan ( RODO )
                             5. Zafer ( RODO )
                             5. Zuzanna ( RODO )
               3. Lucyna ( RODO )
               +Jerzy ( RODO )
                      4. Iwona ( RODO )
                      +Dariusz ( RODO )
                             5. Piotr ( RODO )
                             5. Paweł ( RODO )
                      +David Fuller ( )
                      4. Wojciech ( RODO )
                      +Magda ( RODO )
                             5. Maria ( RODO )
       2. Edward Młochowski (*1919 †1968)
       +Krystyna ( RODO )
               3. Danuta ( RODO )
               +Jurgen Gerdüm ( )
                      4. Piotr ( RODO )
               3. Adam ( RODO )
               +Anna ( RODO )
                      4. Ewelina Młochowska ( )
       2. Irena Młochowska (*1915 †2003)
       +Henryk Partyka (*1913 †1974)
               3. Henryk ( RODO )
               +Kazimiera Łuczyńska ( )
                      4. Anna ( RODO )
                      +Krzysztof Adamski ( )
                             5. Marcin ( RODO )
                      +Andrzej Miklas ( )
                             5. Aleksandra Miklas ( )
       +Tadeusz Marat ( †1993)
               3. Jadwiga ( RODO )
       2. Alojzy Młochowski ( )
       2. Ryszard Młochowski (*1912 †1941)
       +Stefania Pawłowska (*1914 )
       2. Marta Młochowska ( )